Smart vedligehold på Ejendomsmessen

Hvordan fører nye teknologier som droner, digitale kameraer og kunstig intelligens til optimererede driftsplaner for ejendomme? Det svarer Ole Berard, Digitaliseringschef i Molio, samt Niels W. Falk, Administrerende direktør i HD Lab på, når de på Ejendomsmessen holder oplæg om ’Smart vedligeholdelse’, der er et ConTech Lab udviklingsprojekt støttet af Grundejernes Investeringsfond.

Effektiv bygningsdrift kræver et godt datagrundlag og faglig indsigt, når bygningsdeles tilstand og deres levetider skal bestemmes – og den bedste driftsstrategi kan fastægges. Den traditionelle metode er ofte en arbejdsintensiv og tidskrævende indsamling af data – tid der i stedet kan blive brugt på at analysere og lave værdiskabende driftsplaner. 

 

HD Lab arbejder på at skabe nye muligheder og forretningsmæssige fordele i byggebranchen ved hjælp af ny teknologi, og i samarbejde med ConTech Lab, der er en del af Molio, har HD Lab udviklet projektet ’Smart vedligeholdelse’. Målet er at skabe et digitalt og intelligent vedligeholdelsesplanlægningsværktøj, der kombinerer nye teknologier med tilgængelig offentligt data, og planlægningsværktøjet skal anvendes til at udarbejde tilstandsvurderinger og driftsplaner ved brug af kunstig intelligens.


Droner og kunstig intelligens
I dag bliver driftsplaner typisk udarbejdet på baggrund af visuelle inspektioner, mange års erfaring og subjektive vurderinger. Det er en besværlig, upræcis og manuel proces, der blandt andet kræver, at man interviewer ejendomsejeren og indhenter data og visuelt inspicerer alle bygningsdele, hvorefter man behandler data og laver en driftsplan.

HD Lab mener, at man kan optimere og automatisere denne besværlige og arbejdsintensive proces, hvilket var startskuddet til ’Smart vedligeholdelse’. Niels W. Falk er administrerende direktør i HD Lab, og han fortæller, ”Vi tænkte, hvad nu hvis vi kunne optimere og automatisere udarbejdelsen af driftsplaner på ejendomme ved at udnytte offentligt tilgængelige data, en database af tidligere vedligeholdelsesplaner, kunstig intelligens og reality capture teknologier?”  

Idéen førte til at HD LAB, ConTech lab, Plan1 – Cobblestone arkitekter og Dronetjek gik sammen om et udviklingsprojekt, hvor man i første omgang fokuserede på tagbeklædning og anvendte droner til at registrere tagbeklædningens tilstand. ”Udover den visuelle registrering består en driftsplan af en kort beskrivelse af ejendommen, en anbefalet aktivitetsplan for drift og vedligehold med tilhørende budget. ’Smart vedligeholdelse’ automatiserer denne proces ved hjælp af ny teknologi,” forklarer Niels W. Falk.

Stort potentiale for at anvende kunstig intelligens til ejendomsdrift
Ole Berard, digitaliseringschef i Molio og hovedansvarlig for ConTech Lab supplerer, ”ConTech Lab er byggebranchens fælles udviklingsplatform, hvor byggeriets virksomheder sammen kan udvikle og eksperimentere med nye måder at benytte data, digitalisering og teknologi på for at skabe fremtidens bæredygtige og mere produktive byggeri. ’Smart vedligeholdelse viser, at der er et stort potentiale i at anvende AI, dvs. kunstig intelligens, til at udarbejde driftsplaner, og jeg glæder mig til sammen med Niels W. Falk at præsentere udviklingsprojektet på Ejendomsmessen, som inspiration til ejendomsadministratorer og driftsfolk” fortæller Ole Berard.

Projektet ’Smart vedligeholdelse’ er støttet af Grundejernes Investeringsfond.

ConTech Lab er igangsat i et samarbejde mellem Molio, Realdania og Industriens Fond og er byggebranchens fælles udviklingsplatform, hvor byggeriets virksomheder sammen kan udvikle og eksperimentere med nye måder at benytte data, digitalisering og teknologi til at skabe fremtidens bæredygtige byggeri og øge produktiviteten. ConTech Lab kobler dyb forståelse for processerne i et byggeprojekt med ny teknologi og afprøver nye måder at samarbejde på i pionerprojekter.