Ejendomsmessen sætter fokus på BIM-baserede LCA-beregninger

Life Cycle Assessment (LCA) eller livcyklusanalyser bliver en obligatorisk del af bygningsreglement i løbet af 2023. På Ejendomsmessen fortæller Thomas Graabæk, indehaver GRAPHISOFT Center Danmark, og Jørn Kiesslinger, Teamleder for bæredygtighedsledelse hos Lendager om LCA-beregninger og en ny BIM-baseret LCA-beregner.

 

LCA beregner bygningernes klimabelastning, og fra 2023 bliver LCA-beregninger en obligatorisk del af bygningsreglementet for al nybyggeri med en grænseværdi for byggeri over 1.000 m2, som trinvist strammes frem mod 2029. En af udfordringerne for rådgiverne er, at det i dag er vanskeligt og tidskrævende at få overblik over CO2-belastningen på deres byggeprojekter i de tidlige designfaser.


På Ejendomsmessen fortæller Thomas Graabæk, indehaver GRAPHISOFT Center Danmark, om deres nyudviklede BIM-baseret LCA-beregner, mens Jørn Kiesslinger, der er teamleder for bæredygtighedsledelse hos Lendager fortæller om arbejdet med LCA-analyser i et arkitektfirma og præsenterer eksempler fra deres projekter.

 

Hurtigt overblik over miljøpåvirkning

LCA-beregneren giver rådgiverne overblik over CO2-udledning mens de skitserer, og de kan derfor tilpasse deres design så projekterne som minimum kan overholde de kommende krav i bygningsreglementet. LCA-beregneren måler både klimapåvirkningen af byggematerialer og driftsenergiforbruget af bygninger.

 

”I forbindelse med LCA-beregninger er der i dag nogle store barrierer for rådgiverne, da de eksisterende LCA-beregnere enten ikke kan regne direkte på BIM-projekter, ikke medtager CO2-udledningen fra bygningens brug eller kræver brug af en række forskellige programmer for at komme i mål. Vi oplever et stort behov blandt rådgivere og bygherrer for på et tidligt stadie at kunne danne sig et overblik over, om projektet lander over eller under grænseværdien i Bygningsreglementet 2023, den Frivillige Bæredygtighedsklasse eller DGNB,” forklarer Thomas Graabæk, ”Jeg glæder mig til at præsentere LCA-beregneren på Ejendomsmessen sammen med Jørn Kiesslinger fra Lendager.”

 

Lendager om LCA

LCA-beregneren er udviklet i samarbejde med Lendager og testes på en række af deres projekter, ligesom Lendager løbende kvalificerer metoden. Lendager har blandt andet anvendt output fra LCA-beregneren til deres aktuelle vinderprojekt om at omdanne et eksisterende parkeringshus tilhørende stormagasinet Karstadt i Berlin til innovativt og bæredygtigt kontorhus. Bygherren SIGNA lagde op til nedrivning, mens Lendager på baggrund af LCA-beregninger foreslog bevaring og genbrug af materialer fra nabobygningen. Projektet er det største i udlandet i Lendagers historie.   

 

”LCA-dagsorden i byggesektoren er kommet for at blive. Ved at forankre LCA-krav i bygningsreglementet har Danmark indtaget en frontløberposition. Vi kender ikke alle konsekvenser endnu, men vi ved at målsætningerne frem til 2029 er nødvendige, men også ambitiøse. For alle involverede parter i byggesektoren handler det nu om at påtage os ansvaret for denne dagsorden, at lære hurtigt, udveksle viden og erfaringer og fremfor alt have fokus på bygningernes klimaaftryk allerede fra de første skitser,” fortæller Jørn Kiesslinger.


Understøtter åbne standarder
Med LCA-beregneren fra GRAPHISOFT Center Danmark bliver det muligt for rådgiverne at udvikle klimavenlige byggerier, dokumentere klimapåvirkningen og se om deres projekter lever op til de LCA-krav i blandt andet DGNB, Frivillig Bæredygtighedsklasse og Bygningsreglementet. LCA-beregneren udgives i en gratis betaversion til Archicad. Den understøtter gængse åbne BIM-standarder og kan derfor importere projekter fra andre programmer som f.eks. Revit, Tekla, Sketchup og Rhino via IFC-filer.