Besøg Ejendomsmessen og bliv klogere på cirkulær økonomi

På Ejendomsmessen fortæller Martin Hedevang Andersen, formand for Danske Landskabsarkitekter og indehaver af ORCA – Realisation of Circular Landscape Architecture, om cirkularitet i (landskabs)arkitekturen.

Klimakrisen er en af de største udfordringer, vi står overfor. Heldigvis er der i byggeriet stor interesse for at udvikle nye løsninger, der nedsætter vores klimapåvirkning. Cirkulær økonomi er som en integreret del af den grønne omstilling en af disse, og på Ejendomsmessen viser Martin Hedevang Andersen byggeriets parter, hvordan landskabsarkitekter ved hjælp af cirkulære principper bidrager med klimavenlige og bæredygtige løsninger.  

Martin Hedevang Andersen er formand for Danske Landskabsarkitekter og indehaver af ORCA – Realisation of Circular Landscape Architecture. På Ejendomsmessen tager han udgangspunkt i sit mangeårige professionelle virke og i Danske Landskabsarkitekters netop opdaterede udgave af publikationen ’Cirkulær økonomi i landskabsarkitekturen’.

Landskabsarkitekterne har momentum
Baggrunden for publikationen er, at der i dag i bygge- og anlægssektoren arbejdes ud fra en lineær tankegang, hvor ressourcer udvindes, anvendes og derefter kasseres. Det tærer på planetens ressourcer, og derfor er der behov for at omstille til en cirkulær økonomi, der bevarer ressourcerne i et materialekredsløb. Det kræver nye tilgange, og ambitionen med udgivelsen
er, at den skal inspirere landsarkitekter, bygherrer og andre aktører i byggeriets værdikæde til at indarbejde cirkulære principper i deres projekter.  

”Landskabsarkitekterne har momentum og indtager i disse år en central rolle i byggeriets grønne omstilling. Landskabsarkitekturen er grøn i udgangspunktet, men kan gøres endnu mere miljøvenlig, ressourcebevidst og cirkulær, hvilket er udgangspunktet for udgivelsen,” fortæller Martin Hedevang Andersen.

Den cirkulære tilgang kan anvendes af hele byggeriets værdikæde
I ’Cirkulær økonomi i landskabsarkitekturen’ opstiller forfatterne fire principper for, hvordan byggeriets aktører skaber værdi ved at forlænge levetiden for et givent produkt eller byggemateriale. De fire principper er Den nære cirkel, Langvarig cirkulation, Gentagne cirkulation og Rene cirkler. De er relevante for alle, der arbejder med vores fysiske rammer, uanset om det er landskabs- eller bygningsarkitektur. Derudover er der en række eksempler på cirkulære løsninger, der spænder bredt og viser landskabsarkitekturens mangfoldighed, ligesom det fremgår, at mange landskabsprojekter er en naturlig del af ejendomsudviklings- og renoveringsprojekter.

Martin Hedevang Andersen uddyber, ”Ingen faggrupper kan på egen hånd løse klimaudfordringerne, og derfor er samarbejde på tværs af fag i bygge- og anlægsbranchen afgørende for vellykkede projekter, der for alvor gør en forskel i klimaregnskabet. De cirkulære principper i udgivelsen er tilpasset landskabsarkitekternes virke, men tankesættet bag dem kan nemt applikeres på byggeprojekter, ligesom landskabsprojekter ofte er tilknyttet byggeprojekter. Med udgangspunkt i Danske Landskabsarkitekters publikation og mit private virke som rådgiver, ser jeg frem til at inspirere hele byggeriets værdikæde til at arbejde endnu mere aktivt med cirkulær økonomi – for vores, de kommende generationers og klodens skyld,” afslutter Martin Hedevang Andersen.

Danske Landskabsarkitekters udvalg for Cirkulær Økonomi
’Cirkulær Økonomi i landskabsarkitekturen’ er skrevet Danske Landskabsarkitekters udvalg for cirkulær økonomi, der består af Jakob Sandell Sørensen, MDL og associeret partner hos Schønherr, Jan Støvring, MDL og Seniorforskningskonsulent, Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet, Torben Møbjerg, MDL og partner, COO hos LYTT og Martin Hedevang Andersen, MDL, Formand Danske Landskabsarkitekter og indehaver af ORCA.

Udgivelsen er gratis og kan læses som online-publikation på ISSUU  her >>. 

1. og 2. juni i Brøndby Hallen
Ejendomsmessen finder sted 1. og 2. juni 2022 i Brøndby Hallen og samler hele byggeriet værdikæde under ét tag til to dage med fokus på vidensdeling og inspiration. Du kan læse mere om Ejendomsmessen her >>