Ansvarsfølelse og fællesskab skaber velfungerende boligområder

Jens Elmelund

På Ejendomsmessen fortæller Jens Elmelund, administrerende direktør i KAB, hvordan fællesskabsbaserede boliger som f.eks. AlmenBolig+ resulterer i velfungerende boligområder.

En million danskere bor i almene boliger, der er en af nøglerne til udviklingen af blandede byer med plads til alle på tværs af kulturelle, sociale og økonomiske skel. Med ansvaret for omkring 65.000 almene boliger i hovedstadsregionen er KAB landets største administrationsorganisation. KAB står også for renovering og nybyggeri, hvor AlmenBolig+ er et af de nyere koncepter, som de har udviklet og realiseret.

Boligområder med indbygget fællesskab
På Ejendomsmessen fortæller Jens Elmelund, administrerende direktør i KAB, hvordan ansvar og fællesskaber, som for eksempel i AlmenBolig+ afdelingerne, er med til skabe velfungerende boligområder. I dag er der 27 AlmenBolig+ afdelinger, der henvender sig til folk, der aktivt vælger at være en del af et fællesskab, hvor de selv står for vedligeholdelsen af deres boliger. Jens Elmelund fremhæver, hvordan ansvarsfølelse og fællesskab bidrager til at udvikle velfungerende boligområder.

”Ansvarsfølelse er sammen med fællesskab stærke indikatorer på et velfungerende boligområde. Og det kan til en vis grad lade sig gøre at planlægge boliger med indbygget fællesskab. I KAB-Fællesskabet har vi gjort det i vores mange bofællesskaber, deleboliger og AlmenBolig+-konceptet; Bæredygtige lavenergiboliger i træ, hvor beboerne selv skal slå græs, klippe hæk, feje og rydde sne,” forklarer Jens Elmelund.  

Lavere husleje, men flere fælles opgaver
Huslejen i en AlmenBolig+ er relativt lav, hvilket blandt andet skyldes, at boligerne er opført som modulbyggeri, hvor lejere får en ”skal”, de selv indretter. Boligerne er lavenergiboliger og har varmegenindvinding, så udgifterne til opvarmning er lavere end i traditionelt byggeri. Derudover er beboerne forpligtede til at deltage i oprydning og vedligeholdelse af fællesarealer og bygninger.

Jens Elmelund fremhæver AlmenBolig+ som en succes, ikke mindst fordi beboerne selv tager ansvar. ”Omkring fælles opgaver opstår fælles ansvar og fællesskab. Det kan vi se i de 27 AlmenBolig+ afdelinger med mere end 1.400 boliger, der er blevet opført,” uddyber Jens Elmelund og løfter sløret for, hvordan KAB har sat gang i et nyt koncept, der er under udvikling. ”Vi vil gerne gå endnu længere og give beboerne mere råderum og ansvar. Derfor udvikler vi nu med Boligselskabet AKB, København et ’medbyg’-koncept, hvor beboerne kan fortsætte med at bygge på et råhus og i fællesskab med naboerne planlægge udearealer. Initiativer, der kan holde huslejen nede og styrke fællesskabet,” afslutter Jens Elmelund, der 1. juni fortæller om fællesskaber og AlmenBolig+ på Ejendomsmessen.

Kort om KAB
KAB er oprettet i 1920, og i dag arbejder KAB med boligudvikling i en bredere forstand. KAB bygger, udlejer og administrerer almene og kommunale boliger, og leverer ydelser indenfor bl.a. energidrift og byggerådgivning. Derudover løser KAB også opgaver som byggeforretningsfører, både ved nybyggeri og renoveringer, og koordinerer boligsociale indsatser i dialog med beboere og kommuner. Med ca. 65.000 almene boliger i hovedstadsregionen er KAB Danmarks største administrationsorganisation.

Kort om Ejendomsmessen
Ejendomsmessen løber af stablen 1. og 2. juni i Brøndby Hallen og samler hele byggeriets værdikæde til to dage med fokus på renovering, nybyggeri og ejendomsdrift. I år er det tredje gang, at Ejendomsmessen finder sted i Danmark, og sidste gang slog over 2500 besøgende vejen forbi. Læs mere om Ejendomsmessen >> https://www.ejendomsmessen.dk/