Archives: Activities

Manage activities on your website

IoT i bygninger – den datadrevne bygning kan bruges til bedre drift og design

Indsamling af data fra bygninger i drift giver store muligheder for at kunne optimere driften i den enkelte bygning, sammenligne på tværs af bygninger og samtidig kan data endda bruges til at designet af den næste bygning bliver bedre. Dette gælder både i forhold til energi, komfort, space management. NCC har i et nyligt afsluttet …

IoT i bygninger – den datadrevne bygning kan bruges til bedre drift og design Læs videre »

Energieffektivisering af boligmassen

Drift af bygninger står i Danmark for 40 % af vores energiforbrug og 23 % af vores CO2 udledninger. Det handler særligt om el-, vand-, varme og ventilationsanlæg. Med en række omkostningseffektive tiltag er det muligt både at sænke både energiforbrug og klimaaftryk markant. Bygningsmassen et af de helt centrale indsatsområder, når Danmark i 2020 …

Energieffektivisering af boligmassen Læs videre »

Fuld transparens med digital tvilling til HVAC-systemer

I dette oplæg vil Hysopt redegøre for, hvordan en digital tvilling kan bruges til at hjælpe bygningsejere med at træffe de rigtige valg af HVAC-teknologier, minimere risikoen for lav performance og træffe faktabaserede investeringsbeslutninger på baggrund af transparens om omkostninger, energi-, CO2- og komfortniveau. Vi vil også redegøre for, hvordan den digitale tvilling kan følge …

Fuld transparens med digital tvilling til HVAC-systemer Læs videre »

Bygning B310

En case med særlig fokus på 6D projektering, dvs inddragelsen af driften og hertil digitalisering og tæt samarbejde med entreprenør (&rådgiver) for at sikre en god commissioning samt ibrugtagning. I forlængelse heraf bruger vi de samme redskaber for at løfte barren på vores tilgang til bæredygtighed, som på mange måder tager højde for bygningers langsigtet …

Bygning B310 Læs videre »

Maskinmesteruddannelsen – kvalitet og relevans

Aftager- og dimittendundersøgelsen 2019 – hvad siger den om maskinmestre i Bygge- og anlægsbranchen? To af undersøgelsens anbefalinger: • Styrke sammenhængen mellem uddannelsen og erhvervslivet – hvad gør vi? • Fortsat udbrede kendskabet til maskinmestrenes kompetencer over for HR-afdelingerne – hvordan?

Fremtidens bæredygtige byggeri

Verden står overfor en udfordring og vi skal tænke over, hvordan vi forvalter vores ressourcer. I den forbindelse vil Audun Opdal fortælle om, hvordan 3XN arbejder med transformation, cirkulær økonomi og bæredygtighed i nogle af 3XN’s mest prestigefulde projekter. Læs mere om 3XN her www.3xn.com.

Husker ejendomsbranchen kunderne når de optimere driften?

PropTech er den uundgåelige sammensmeltning af fast ejendom, oplevelses- og serviceøkonomi, og bæredygtighed. Innovation i fast ejendom vil transformere måden vi bor, lever og arbejder på, udvinde nye indtægtskilder og løfte sløret for hidtil usete investeringsmuligheder af social gavnlighed i verdens største og mest værdifulde industri.

Shared Space

Shared space er, når det samme areal anvendes af flere målgrupper, virksomheder eller brugere enten over tid eller på samme tid. Det er, når en virksomhed inviterer andre ind til at bruge bygningen eller deres faciliteter. Det er også, når biblioteket bruges til mere end bogudlån. Det er deleøkonomi på bygninger og arealer – og …

Shared Space Læs videre »

Byggeriet kan levere konkrete bud på den bæredygtige omstilling

I Europa står byggeri for 30 procent af affaldsmængden og 30 procent af CO2-udslippet. Det er voldsomme tal, som heldigvis samtidig er udtryk for et kæmpe potentiale. Vi skal blive langt bedre til at gennemtænke og stille specifikke helhedsorienterede krav i bygningers fulde levetid. Fra den tidlige designfase til renovering og sluttelig nedrivning. Den nødvendige …

Byggeriet kan levere konkrete bud på den bæredygtige omstilling Læs videre »

Kunstig intelligens og energifleksibilitet

Vitani fortæller, hvordan den kunstige intelligens fungerer i danske bygninger og giver indblik i mulighederne for at arbejde med kunstig intelligens og energifleksibilitet. Ligeledes vil Priva fortælle om deres erfaringer i et globalt perspektiv (dette vil foregå på engelsk).

Husk indeklimaet når du renoverer – det betaler sig

Vi kender alle fornemmelsen af ikke at få det optimale ud af arbejdsdagen grundet indelukket luft og eller indetemperaturen på varme sommerdage. Det kan endda måles på bundlinjen. Dette indlæg kommer med eksempler på hvorfor indeklima i højere grad bør være en driver for at energi-renovere eksisterende kontorejendomme. Læs mere om Steffen Petersen her.

PropTech og Forsikringsbranchen

Fremtidens bygningsforsikring dækker ikke kun skader, men understøtter drift, minimere skadesrisiko og forstyrrelser. Dette ved hjælp af sensorer i bygninger. Hvad kan vi allerede nu og hvad kan vi i fremtiden?

Bedre indeklima fremtidens boliger

Igennem de sidste 4 år har samfundspartnerskabet REBUS – blandt en række andre områder – sat fokus på indeklima ved renoveringer. REBUS har udviklet en metode, der vurderer termisk, atmosfærisk, visuelt og akustisk indeklima i en specifik bolig. Thomas Witterseh præsenterer partnerskabets arbejde med indeklima herunder den fremtidige mærkningsordning Indeklimakvalitet og værktøjet IK kompas.

Hvordan kan PropTech bruges i en etableret virksomhed?

PropTech er på alles læber i ejendomsbranchen, men hvordan kan man gøre brug af ny ejendomsteknologi i en eksisterende virksomhed? Jesper Scheuer kommer og fortæller om to konkrete projekter hvor Cobblestone har brugt PropTech til at forandre virksomhedens ydelser eksterne og internt.

Har du kontrol over dit vand?

En ulykke kommer sjældent alene: – Høje varmeregninger – Utætte rør – Beboer med legionella Det kan altsammen ske på samme tid – Er ansvaret dit?

Datasikkerhed i driften

Hør om den nye vejledning og få gode råd til datasikkerhed i driften, når Sharon Givskov fra LH Bygherrerådgivning folder hendes specialistviden ud. Oplægget kommer også ind på både PET og DBIs nye vejledninger om terrorsikring og sidst men ikke mindst sættes Proptech i perspektiv til drift organisationernes mange datasæt.

Nøgletals-battle

Nøgletal er et forholdstal, som beskriver dele af virksomhedens økonomiske situation. De gør det muligt at sammenligne egen virksomhed med andres. DFM benchmarking er et forum for alle virksomheder og organisationer, som til stadighed ønsker at forbedre deres performance. Flemming Wulff Hansen præsenterer DFM Benchmarkings nøgletalskoncept får man en unik adgang til at sammenligne sig …

Nøgletals-battle Læs videre »

Hvorfor er data-deling så vigtig?

Datadeling løser et klassisk økonomisk problem med informationsasymmetri så alle parter bedre kan tage de rigtige beslutninger. Eksempelvis kan en ejendomsejer nemmere planlægge en energiforbedring af sin bolig sammen med en håndværker og få finansieret forbedringen i banken, hvis alle parter kan se de data og beregninger, der ligger til grund for investeringen. En stor …

Hvorfor er data-deling så vigtig? Læs videre »

Bæredygtigt byggeri og blandede byer

Bæredygtighed er en stor og voksende dagsorden inden for byggeriet, og hele byggebranchen skal omstille sig til at kunne bygge mere bæredygtigt de kommende år. Men hvad indebærer det, hvordan ser fremtiden bæredygtige byggebranche ud og hvordan kan byggeriet bidrage til at gøre Danmark grønnere? Boligminister Kaare Dybvad Bek vil i sit oplæg tale om …

Bæredygtigt byggeri og blandede byer Læs videre »

We make the world love liquorice

“Hvordan vækster man fra den gode ide i mors køkken på Bornholm til internationalt ikonisk brand? Hvad er historien bag en af Danmarks nok mest succesfulde iværksættere i nyere tid? Det vil stifter af Lakrids by Bülow, Johan Bülow fortælle om, når han holder oplæg på Ejendomsmessen. Her vil han give et unikt indblik i, …

We make the world love liquorice Læs videre »

Muligheder fra Proptech verden

Dataens flow gennem virksomheden og hvordan integration mellem software-platforme kan skabe synergi og optimere virksomheden.