Bæredygtigt byggeri og blandede byer

Bæredygtighed er en stor og voksende dagsorden inden for byggeriet, og hele byggebranchen skal omstille sig til at kunne bygge mere bæredygtigt de kommende år. Men hvad indebærer det, hvordan ser fremtiden bæredygtige byggebranche ud og hvordan kan byggeriet bidrage til at gøre Danmark grønnere? Boligminister Kaare Dybvad Bek vil i sit oplæg tale om sine visioner for, hvordan byggeriet kan blive mere bæredygtigt, og hvordan byggebranchen kan bidrage til regeringens 2030 klimamålsætning. Desuden vil han fortælle om regeringens ambitioner om at skabe blandede byer, hvordan vi skaber dem og hvordan vi i fremtiden kan sikre, at mennesker bor og møder hinanden på tværs af sociale skel i byerne.