Cloud tjenester og sikker adgangskontrol til Ejendomme

Sikring og adgangskontrol er ikke en ny trend inden for boligbyggeri. Det ”nøgleløse samfund” er en realitet i dagens Danmark med apps, digital og IoT, men der er stadig udfordringer der skal tages med i betragtning. Hvad er for eksempel fordele og ulemper ved at gå Cloudvejen i stedet for en lokal serverløsning? Hvem administrerer adgangen? Enkel drift og decentralt ansvar? Integrationer? Henric Schartau fra SALTO Systems vil forsøge at belyse disse emner på en lettilgængelig måde og give anvisninger på muligheden for at tage bedre og mere velinformerede beslutninger ved renoveringer og nybyggeri i boligsektoren.