Energieffektivisering af boligmassen

Drift af bygninger står i Danmark for 40 % af vores energiforbrug og 23 % af vores CO2 udledninger. Det handler særligt om el-, vand-, varme og ventilationsanlæg. Med en række omkostningseffektive tiltag er det muligt både at sænke både energiforbrug og klimaaftryk markant. Bygningsmassen et af de helt centrale indsatsområder, når Danmark i 2020 vedtager den klimahandlingsplan, der skal sikre en reduktion af drivhusgasudledningen med 70 %. Kom og hør TEKNIQ Arbejdsgivernes bud på vejen til målet.