Fuld transparens med digital tvilling til HVAC-systemer

I dette oplæg vil Hysopt redegøre for, hvordan en digital tvilling kan bruges til at hjælpe bygningsejere med at træffe de rigtige valg af HVAC-teknologier, minimere risikoen for lav performance og træffe faktabaserede investeringsbeslutninger på baggrund af transparens om omkostninger, energi-, CO2- og komfortniveau.

Vi vil også redegøre for, hvordan den digitale tvilling kan følge jeres projekt fra koncept til installation og commissioning, for at sikre integriteten af designet performance, så virkelighed = designet!

NOT ONLINE
Energiforbrug, CO2-emissioner og investeringsomkostningerne bør være så lave som muligt i et HVAC-design, og samtidig ønsker vi, at den termiske komfort skal være så høj som muligt. Hvordan opnår man dette? Og hvordan måler man en løsning mod en anden i designfasen?

Uanset om du skal reducere CO2-emmissioner fra dine eksisterende varme- og køleanlæg; eller måske er ansvarlig for HVAC-design af en ny bygning – så har bygherren, energichefen eller driftschefen, brug for gennemsigtighed i designfasen for at kunne forstå, hvordan alternative HVAC-løsninger vil performe og opfylde jeres energi-, CO2-, omkostnings- og komfortmål