Kan konflikter i byggeriet løses bedre, billigere og hurtigere?

Med byggeriets nye regler – AB18 – blev det indført, at parter i konflikt kan løse deres uoverensstemmelser ved mediation i stedet for ved dyre og langsommelige voldgiftssager. Metoden er baseret på samarbejde og dialog, og har fokus på, at parterne også skal kunne arbejde sammen i fremtiden.
Men hvad går det ud på? Og virker det?

Trods af forestillinger om hårdhudede og uforsonlige byggebosser, har byggeriet tårnhøje forligsrater ved mediation og op til 80% af selv de meget komplekse og omfangsrige sager løses ved blot få mediationsmøder. Mediationsinstituttets direktør zoomer ind på hvorfor. Hør fx hvordan NCC og Region Hovedstaden undgik at tørne sammen i voldgiftsretten ved byggeriet af Nyt Herlev Hospital, selvom der var uenigheder om et to-cifret millionbeløb og mere end 200 enkeltkrav.