Maskinmesteruddannelsen – kvalitet og relevans

Aftager- og dimittendundersøgelsen 2019 – hvad siger den om maskinmestre i Bygge- og anlægsbranchen?
To af undersøgelsens anbefalinger:
• Styrke sammenhængen mellem uddannelsen og erhvervslivet – hvad gør vi?
• Fortsat udbrede kendskabet til maskinmestrenes kompetencer over for HR-afdelingerne – hvordan?