Nøgletals-battle

Nøgletal er et forholdstal, som beskriver dele af virksomhedens økonomiske situation. De gør det muligt at sammenligne egen virksomhed med andres. DFM benchmarking er et forum for alle virksomheder og organisationer, som til stadighed ønsker at forbedre deres performance.

Flemming Wulff Hansen præsenterer DFM Benchmarkings nøgletalskoncept får man en unik adgang til at sammenligne sig med andre virksomheder på et ensartet datagrundlag.

Se, hvordan Niras og AKF Holding benchmarker mod hinanden på nøgletal inden for rengøring, kantinedrift, vedligehold om meget mere for åben skærm.