Rekreative udearealers betydning for sammenhold og trivsel i relation til værdiskabelse i pris og efterspørgsel

En introduktion til nationale og internationale eksempler på håndtering af fremtidens krav og behov til udeområderne i en cirkulær og bæredygtig kontekst. Hvilke elementer skaber sunde relationer og godt naboskab?