DALPIN® – Dansk Legepladsinspektion

Om os

Vi udfører lovpligtig inspektion af legepladser, multisportsbaner, skaterområder, parkourbaner og outdoor fitness redskaber.
Formålet med hovedinspektionerne er at beskrive alle offentligt tilgængelige redskabers sikkerhedsmæssige og vedligeholdelsesmæssige tilstand i henhold til de til enhver tid gældende standarder og relevante bestemmelser i bygningsreglementet BR18 §§358-365.
Inspektionsrapporten indeholder en risikovurdering af afvigelser (fejl/mangler) i forbindelse med inspektion uden merpris. Vi arbejder ud fra almindeligt kendte og anerkendte risikovurderingsprincipper.

Vores legepladssystem Playmapping® er det største og mest komplekse legepladssystem i Europa. Det anvendes på mere end 35.000 legepladser og er tilgængeligt i 7 lande i Europa. DALPIN® sidder selv tæt på udviklingsprocessen, og har som Playmapping® Certified Partner indflydelse på opbygningen af systemet. DALPIN® bruger Playmapping® på mere end 4.500 legepladser i Danmark. Playmapping® kan administrere alt fra inspektioner, redskabsdata, inspektionslog til GPS-log, dokumentstyring til byggesag og dokumentstyring af redskabsdokumenter. Data registret i systemet vil også kunne deles med f.eks. GIS. Der vil være en række yderligere informationer, som normalt ikke fremgår af inspektionsrapporter, som er tilgængeligt i systemet.
Playmapping® opsamler store mængder data, som vi kan trække ud af systemet. Disse data kan anvendes til inspektionsstatistik og analyse, men de kan dog først anvendes efter der er gennemført minimum to hovedinspektioner, da der skal være en historik på legepladsen for at kunne se en udvikling. Disse analyser kan danne grundlag for beslutninger og fokusområder på jeres legepladser.
Det er muligt at tilkøbe adgang til vores legepladssystem PlayMapping® på forskellige niveauer.

Formålet med efterinstallationsinspektioner af nyopstillede redskaber på en legeplads mm., er at sikre at I har modtaget det aftalte fra leverandøren af redskaberne, og produkterne er installeret i overensstemmelse med gældende krav. Efterinstallationsinspektionen udføres som en hovedinspektion og kan danne grundlag for ibrugtagningstilladelse hos den lokale byggemyndighed. Der er den lokale byggemyndighed der kan udstede godkendelser.

I forbindelse med egenkontrol på redskaberne kan DALPIN® forestå de kvartalsvise driftinspektioner. Vi kan også levere skemaer til egenkontrol. Skemaerne er inkl. billede af redskabet og er aktive skrive-bare PDF-filer, som kan udfyldes på en tablet eller pc. Det er også muligt at udskrive dem og bruge dem manuelt.

DALPIN® har kalibreret droptestudstyr til test af faldunderlag EN-1177. Droptest er den eneste sikre metode til, at sikre viden om faldunderlagets støddæmpende egenskaber. I en inspektion vil det altid kun være tale om inspektørens egen vurdering.
Efter droptesten er udført, fremsendes en rapport hvor kritisk faldhøjde og HIC-værdien fremgår.

DALPIN® tilbyder rådgivning i forbindelse med renovering og istandsættelse af legepladser, samt i forbindelse med etablering af legepladser samt andre relevante installationer. Vi har stor erfaring inden for disse typer rådgivning.

Legepladsinspektion foregår selvsagt på legepladser, hvor der også færdes børn. Derfor skal alle medarbejdere, som kommer ud til kunderne, kunne fremvise en ren børneattest. Børneattester trækker politiet fra deres databaser på anmodning fra os og accept af medarbejderen. Det er også en sikkerhed for, at I indgår et samarbejde med en samarbejdspartner, som har styr på børnenes sikkerhed hele vejen rundt i forbindelse med legepladsinspektioner og vores færden på legepladser.

Alle vores legepladsinspektører er certificeret hos DNV-GL med gyldigt certifikat og gennemgår løbende auditering, så vi sikrer en god og ensartet kvalitet i det arbejde der bliver foretaget. Der afholdes interne kurser løbende, og derudover er alle legepladsinspektører en del af netværket omkring temadage i BFLI ”Brancheforeningen for Legepladsinspektører”.

Fremhævet produkt

Nyheder

Jobtilbud

Kontakt os