Georg Fischer A/S

GF præsenterer løsninger til sikring af drikkevandshygiejne med fokus på fire områder: forebyggelse, overvågning, indgriben og risikovurdering. Alle rørsystemer og ventiler er designet så der ikke opstår vandlommer. Et bygningsovervågningssystem kaldet Hycleen Automation System gør at alle ventiler kan overvåges fra en master. Systemet minimerer sundsfaren og reducerer vedligeholdelsesomkostningerne. Systemet har en enkel opsætning med et kabel til både strøm og kommunikation. Indreguleringen foregår automatisk og kommunikationen kan også foregå via bluetooth til smartphone.