Privatlivs- og persondatapolitik

Hvem er ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger?

Numera Mässor AB med organisationsnr. 556535-4239 er ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger.  Det er en selvfølge for os at beskytte dit privatliv og tage vare på dine personoplysninger i overensstemmelse med gældende lovgivning og regler inden for branchen. Vores persondatapolitik omfatter de foranstaltninger, vi træffer for at sikre, at alle oplysninger, der kommer i vores besiddelse, opbevares korrekt, holdes fortrolige og udelukkende bliver anvendt til det oprindelige formål. Vi respekterer alle besøgende på vores websteder, og vi behandler dine oplysninger sikkert og ansvarligt. Vi behandler personoplysninger i overensstemmelse med den generelle databeskyttelsesforordning (Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 2016/679, også kendt som GDPR).

Før, under eller efter et arrangement kan vi kontakte dig via e-mail, telefon, sms eller post. Personoplysningerne kan omfatte navn, adresse, telefon-/mobilnummer, e-mailadresse, professionel rolle og eventuelt virksomhed/organisation.

De data, vi indsamler

Vi indsamler ikke-personlige oplysninger, f.eks. IP-adresser, ofte besøgte sider og downloadede filer. Dette giver os oplysninger om webstedets ydeevne, hvor mange besøgende vi har på webstedet, hvilke sider der er mest populære, og hvor ofte de besøgende er på webstedet.

Vi indsamler også visse personoplysninger om dig. Vi indsamler personoplysninger, som du frivilligt giver os, f.eks. når du deltager i vores arrangementer, vælger at abonnere på et af vores nyhedsbreve, deltager som udstiller eller kommunikerer med os via e-mail eller andre kanaler, hvor du registrerer dig. De oplysninger, vi kan indsamle, er dit navn, din adresse, din e-mailadresse, din stillingsbetegnelse og din branche. I nogle tilfælde er dine personoplysninger blevet indsamlet fra andre kilder baseret på din professionelle rolle, og når vi har vurderet, at du er interesseret i bestemte arrangementer. Disse kilder kan omfatte køb af dataregistre, søgninger via offentligt tilgængelige søgemaskiner og din arbejdsgivers websted.

Til dig, der besøger offentlige arrangementer som privatperson

Når du besøger et af vores offentlige arrangementer som privatperson, behandler vi dine personoplysninger med følgende formål:

  • At registrere dit køb af billet til arrangementet (gælder, hvis du har købt billet på forhånd).
    • At kommunikere med dig efter arrangementet, f.eks. for at sende dig oplysninger, tilbud eller spørgeundersøgelser.

Vi vil kommunikere med dig igennem bekræftelser af billetkøb via e-mail, sms eller pr. post. Vi vil også sende dig e-mails med nyhedsbreve, tilbud og anden markedsføring vedrørende arrangementet og lignende arrangementer, som vi mener, du måske kunne være interesseret i. Du kan til enhver tid ændre disse valg via linket i vores e-mails. Vi kan også kontakte dig med markedsundersøgelser om arrangementet.

Hvis du har givet os samtykke til at kontakte dig som beskrevet ovenfor, opbevarer vi dine oplysninger, indtil du beder os om noget andet. Du kan til enhver tid få fjernet din registrering igen. Se vores kontaktoplysninger nedenfor. I tilfælde af at der ikke finder nogen aktivitet sted (for eksempel køb af en billet, et telefonopkald eller et klik på et link i et nyhedsbrev), eller hvis der ikke er blevet indhentet samtykke, gemmer vi højst dine oplysninger i to år efter din sidste aktivitet.

Bemærk venligst, at der ikke gemmes oplysninger om kreditkortbetalinger. Disse oplysninger behandles af tredjeparter, som er uafhængige dataansvarlige.

Til dig, der besøger, deltager som udstiller eller modtager markedsføring om vores arrangementer i kraft af din professionelle rolle

En “professionel rolle” henviser til alle besøgende eller potentielle besøgende til faglige arrangementer eller branchearrangementer. For at kunne købe billet til et af vores arrangementer er det nødvendigt at give os visse personlige oplysninger. De nødvendige oplysninger angives, når du foretager din bestilling. Hvis du for eksempel deltager som udstiller ved et af vores arrangementer, er vi forpligtet til at opbevare dine data for at kunne opfylde vores kontrakt.

Generelt behandler vi dine personoplysninger med følgende formål:

  • At registrere og administrere din tilmelding til arrangementet: Bekræftelser, oplysninger og fakturaer sendes via e-mail eller almindelig post.
    • At kommunikere med dig før og under messen, f.eks. for at sende dig praktisk information.
    • At sende information og markedsføring om arrangementet og lignende arrangementer, som vi tror, du kunne være interesseret i, eller at sende markedsundersøgelser om arrangementet.

Du kan til enhver tid vælge at framelde visse informationer eller vælge at blive slettet fra registret. Se kontaktoplysninger nedenfor. Vi opbevarer højst dine personoplysninger i fire år fra din sidste aktivitet (f.eks. deltagelse i et arrangement, køb af en billet, dialog med os via e-mail eller telefon eller klik på et link i et nyhedsbrev).

Afmelding, ret til at blive slettet og ret til at indgive en klage

Du kan til hver en tid framelde at modtage information fra os, og du kan vælge, hvilke informationer du ønsker at modtage. Det kan du gøre ved at klikke på “Afmelding” i en af vores e-mails. Du vil derefter kunne ændre dine valg eller helt holde op med at abonnere på information fra os. Dine oplysninger vil derefter blive slettet fra alle systemer. Du kan også sende en e-mail til info@numeramassor.com.

Du har også “ret til berigtigelse”, og vi bestræber os på at sikre, at alle behandlede oplysninger er korrekte. Desuden har du ret til “dataportabilitet” og “begrænsning af behandling”. Du har også ret til “sletning”, dvs. til at blive glemt fra vores database, og du kan til enhver tid gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger. Du har også ret til at indgive en klage. Den relevante tilsynsmyndighed er Datatilsynet i Danmark.

Database: rensning og opdatering

Vores database er indstillet til at foretage løbende rensning eller anonymisering af personoplysninger, som ikke længere er relevante at gemme.

Kontakt os

Hvis du har spørgsmål vedrørende vores behandling af personoplysninger, er du velkommen til at kontakte os.

Numera Mässor AB
Krusegatan 19
212 25 Malmö, Sverige
info@numeramassor.com