AjourUdbud

Beskrivelse

Effektiv og simpel styring af digitale udbud

AjourUdbud gør det enkelt og nemt at oprette digitale udbud og afholde licitation.

AjourUdbud giver dig en central placering til styring og visning af status på alle udbud. Tilbudsgivere kan let downloade og selv udskrive udbudsmaterialet og aflevere deres tilbud med bilag direkte i systemet. Deadlines og alarmer er let at indstille, og bydende vil blive underrettet flere gange inden udbudsfristerne, hvilket i højere grad sikrer aflevering af tilbuddet til tiden.

– Mulighed for flere udbud på en sag
– Anonymitet ved tildeling af brugere til de forskellige entrepriser
– Systemet logger alle hændelser
– Udbyder kan vælge om priserne skal være synlige eller ikke synlig før licitationstidspunktet
– Resultatoversigt med mulighed for at offentliggøre resultatet
– Overholder kravene til udbud jf. IKT bekendtgørelsen