Efterinstallationsinspektion / ibrugtagningstilladelse af nye redskaber

Beskrivelse

Nye redskaber skal inspiceres for at være sikker på at I får det som leverandøren har lovet jer. Vi tjekker at det er korrekt monteret iht. gældende regler og krav. Er der fejl og mangler er det nemt at sende rapporten retur til leverandøren,s å de kan rette op på fejlene inden de overleverer legepladsen til jer.
Denne inspektion skal ofte bruges i forbindelse med byggesagsbehandlingen hos kommunen.

Medier

Galleri