Hycleen Automation System

Beskrivelse

Hycleen Automation System er en løsning til automatisering af drikkevandsanlæg. Systemet består af en master som styrer op til 50 ventiler. Det integrerede system sikrer et drikkevandsanlæg med god hygiejnisk vandkvalitet og forebygger dannelse af biofilm og legionellaangreb.

Medier

Galleri

Internet side

Downloads