Sebastian Soelberg

Projekt- og markedschef for almene boliger, ERIK Arkitekter

28. september 2023, kl. 11.45-12.15

Behovet for ny synergi i den almene sektor

 Almene boliger er en af nøglerne til den vellykkede blandede og klimavenlige by. Desværre står økonomi og lovgivning ofte i vejen. Et styrket samspil mellem boligselskaberne, kommunerne og de private udviklere kan skabe ny og tiltrængt synergi og samtidig lade almene boliger indgå som naturlig del af transformationen af industri og kulturarv.

Ordene er Sebastian Soelbergs. Han er projekt- og markedschef hos ERIK Arkitekter, og når han taler om almene boliger, så ved han hvad han taler om. Han har en helt særlig erfaring i forhold til det at udvikle nye almene boliger helt fra grundstadiet. Det bruger han til at udvikle blandede byer med både almene og private aktører, en proces, der kræver, at alle parter forstår hinandens muligheder og udfordringer.

I sin stilling hos ERIK Arkitekter, arbejder Sebastian Soelberg med udvikling og renovering af almene boliger over hele Danmark. Gennem en tæt kontakt med boligselskaberne, er han med til at sikre, at almene boliger bliver tænkt ind i den byudvikling, der sker i både storbyen og provinsen.

Når man taler om almene boliger, drejer det sig ofte, om at bygge nyt. Men Sebastian Soelberg har også fokus på, at der er en lang række eksisterende bygninger, der sagtens kan omdannes til almene boliger i og udenfor hovedstaden. Flere boligafdelinger har desuden mulighed for ”fortætning”, enten i form af f.eks. nye tagboliger eller nye boliger mellem de eksisterende blokke.

Sebastian Soelberg og Tegnestuen Erik har et stort fokus på kulturarv, bevaring og transformation. Derfor er tilgangen til almene boliger altid først at kigge på, om det er muligt at bevare og udbygge eksisterende rammer, før nedrivning eller nybyg bliver overvejet. I den sammenhæng lægger Sebastian Soelberg ikke skjul på, at det er problematisk, at parallelsamfunds-lovgivningen gør, at vi nedriver eksisterende velfungerende boliger for at komme en social ubalance til livs.

Og så må man sige om Sebastian Soelberg, at han ikke kun taler om almene boliger. Han bor selv i en. Det har lært ham noget om, hvordan det byggede miljø kan få fællesskaber til at blomstre.

Læs mere på https://erik.dk