Lise Juul

Programchef og sekretariatsleder, Fremtidens Brøndby Strand

28.september 2023, kl. 14.00- 14.30 på Scenen

Fremtidens Brøndby Strand – transformation af en hel bydel

Brøndby Strand er i forandring og i spidsen for denne store strategiske byudviklingsproces Fremtidens Brøndby Strand står programchef og sekretariatsleder Lise Juul.

Hele bydelen Brøndby Strand skal i de kommende år gentænkes, så den hænger bedre sammen med mere variation i bybilledet. Brøndby Kommunes plan rummer 2200 nye boliger, ny detailhandel, nye pladser, gade og opgraderede grønne rum og park. Et nøgleord er den blandede by, hvorfor samarbejdet sker tæt sammen med de almene boligorganisationer i bydelen, der skal renovere 2500 almene boliger over de næste 10 år.

Realiseringen af Fremtidens Brøndby Strand vil kræve store kommunale investeringer, som skal matches af ambitiøse private investeringer i bydelen. Blandt andet skal der etableres et arealudviklingsselskab, hvor Brøndby Kommune går sammen med private aktører og investorer om at løfte den store opgave og skabe synergi og fremdrift.

Hør Lise Juul fortælle om den spændende proces, hvor Team Cobe i 2022 vandt den store konkurrence om en samlet udviklingsplan.

Læs mere på https://www.brondby.dk/borger/bolig-byggeri-og-planer/byudvikling/fremtidens-brondby-strand/