Lone Hedegaard Mortensen

Afdelingsleder for bæredygtighed hos ABC Rådgivende Ingeniører

27. September 2023 kl. 15.30-16.00 på Scenen

Betydning af det nye LCA-krav

Siden januar 2023 har der i det danske Bygningsreglement været krav til klimapåvirkning for nybyggeri. Det betyder helt konkret, at der skal laves livscyklusvurderinger (LCA) for nybyggeri. For større bygninger er der indført en grænseværdi på 12 kgCO2e/m²/år. Det vil få betydning for design af bygninger og de materialer, de bygges af. Målet med lovgivningen er at reducere CO2-udledningen fra nybyggeri, og grænseværdien vil blive skærpet allerede i 2025.

På oplægget vil Lone gøre jer klogere på bæredygtighed i byggeriet, betydningen af det nye LCA-krav, og hvad det betyder for bygge- og ejendomsbranchen samt hvad det forventes at betyde for udviklingen af byggeri fremadrettet.

Lone Mortensen er civilingeniør og ph.d. fra Danmarks Tekniske Universitet. Herefter startede hendes arbejde med bæredygtighed som rådgivende ingeniør. Senere har hun arbejdet hos Statens Byggeforskningsinstitut, hvor hun har arbejdet med myndighedsbetjening ift. regulering i Bygningsreglementet, og bl.a. har været med til at kortlægge bæredygtighed i byggeriet og arbejdet med Roadmap 2030 – Bygningers rolle i den grønne omstilling, som indeholder anbefalinger fra Energibranchen og Byggebranchen. Hun var også med til at opstarte arbejdet med udviklingen af en frivillig bæredygtighedsklasse til Bygningsreglementet. Herudover har hun været med til den danske tilpasning af DGNB-certificeringsordningen for bæredygtigt byggeri.

Hun har desuden undervist i bæredygtighed på Aalborg Universitet CPH, og hun er en del af Foreningens af Rådgivende Ingeniører (FRI)s Taskforce om Bæredygtigt Byggeri. De seneste 6 år har hun igen arbejdet som rådgivende ingeniør omkring bæredygtighed i byggeriet og er nu afdelingsleder for bæredygtighed hos ABC Rådgivende Ingeniører. Her arbejder hun aktivt med bæredygtighedscertificering af byggeri, som DGNB-auditor.

Læs mere om klimakravene: https://byggeriogklima.dk/klimakrav/kort-om-kravene/