Nicolai Wylich

Markedschef, Andersen & Heegaard

27. september 2023, kl. 14.00-14.30 på Scenen

Bygningsautomatikkens rolle i den økonomisk bæredygtige agenda

Oplægsholder, Nicolai Wylich er markedschef hos den tværfaglige teknikentreprenør Andersen & Heegaard A/S.

Nicolai er medlem af Værdibygs gruppe for Strategiske Samarbejder og har sammen med ATP-Ejendomme udviklet et nyt koncept for effektiv forbedring af en bygning: Helhedsløsning for Bygning.

Mange års erfaring og analyser fra samarbejdet med byggeriets parter peger på automatik og bæredygtighed som væsentlige faktorer i de bygningsansvarliges agenda.

Oplægget ”bæredygtig bygningsautomatik” handler om, hvorfor bygningsautomatik spiller en central rolle i forhold til den økonomisk bæredygtige agenda.

Der er fokus på flere forhold:

  • Øge brugertilfredshed i bygningerne
  • Forbedre bæredygtigheden
  • Øge værdien af bygninger

 

I den offentlige sektor er der normalt mest fokus på at reducere omkostninger og forbedre til mere bæredygtige bygninger. Hos private ejendomsadministratorer er der desuden ønsker om højere lejeindtægter og øget værdi af investeringerne i byggeriet.

Oplægget ser på hvordan disse – til tider modstridende interesser – fletter sammen. Vi dykker ned i erfaringer med at bruge bygningsautomatikken til at finde de bedste forbedringer i bygningerne, som desuden gør hverdagen nemmere for både brugere og driftsmedarbejdere.

Oplægget inkluderer bygningsautomatikkens rolle i forbindelse med de seneste og kommende myndighedskrav til både nye og ældre bygninger. Både fra bygningsreglementet (BR18) og energimærkninger samt DGNB.

Til inspiration præsenteres til slut en case på Helhedsløsning for Skatteministeriet, som illustrerer, hvordan en bygning hæves fra energimærke C til B, for nul kroner i investering for bygherre.

Se mere om Andersen & Heegaard her:  https://aogh.net/